ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ด้วยจังหวัดสตูล โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ สังกัดสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล


Share:สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูลประกาศรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ 5 อัตรา

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล
📌📌 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ 5 อัตรา 📌📌
สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 19-23 กรกฎาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง
คลิ๊กเลย ▶▶▶ https://m-society.thaijobjob.com/

Share:ประกาศคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ เรื่อง กำหนด เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานประจำศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล จึงกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามเอกสารแนบ


Share:ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)

จังหวัดสตูล ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ และมาตรการควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 รายละเอียดตามเอกสารแนบ


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial