ประกาศรายชื่อคนพิการที่มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์ ครั้งที่ 1

ประกาศรายชื่อคนพิการที่มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์ ครั้งที่ 1


Share:ประกาศรับสมัครคนพิการเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานผ่านสมาคมสร้างเสริมโอกาสและอาชีพคนพิการไทย

ประกาศรับสมัครคนพิการเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานผ่านสมาคมสร้างเสริมโอกาสและอาชีพคนพิการไทย ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาสังคม


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial