คนพิการที่ได้รับการปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมสำหรับคนพิการ

- จำนวนคนพิการที่ได้รับการปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมสำหรับคนพิการ

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial