การตรวจประเมินผลรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น.นายอนุรักษ์ มลิวัลย์ พมจ.สตูล ร่วมกับ อปท. รพ.ละงู พัฒนาชุมชน ปกครองจังหวัดสตูล เกษตรอำเภอควนกาหลง หน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม.และเครือข่าย อพม.เข้าร่วมประชุมรับการตรวจประเมินผลรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมี ดร.อรพินท์ สพโชคชัย เป็นประธานการตรวจประเมิน จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ..เพิ่มเติมคลิก..


Share:ประกาศรายชื่อคนพิการที่มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์ ครั้งที่ 1

ประกาศรายชื่อคนพิการที่มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์ ครั้งที่ 1


Share:ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดสตูล

วันที่ 29 พ.ค.66 เวลา 13.30 น. สนง.พมจ.สตูล จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดสตูล วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกย่องและเผยแพร่เกียรติคุณแม่ดีเด่นแห่งชาติ ให้ปรากฏแก่สาธารณชน ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เสนอให้นางทิพรัตน์ รัชกิจประการ ประเภท แม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดสตูล ประจำปี 2566 โดยมีนายชูชีพ ธรรมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล เพิ่มเติมคลิก


Share:ประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ “อัตลักษณ์ท้องถิ่น แผ่นดินเดียวกัน”

กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอเชิญชวนเด็กอายุระหว่าง 6-18 ปี ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และสตูล) ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ “อัตลักษณ์ท้องถิ่น แผ่นดินเดียวกัน”


Share:ประกาศรับสมัครคนพิการเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานผ่านสมาคมสร้างเสริมโอกาสและอาชีพคนพิการไทย

ประกาศรับสมัครคนพิการเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานผ่านสมาคมสร้างเสริมโอกาสและอาชีพคนพิการไทย ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาสังคม


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial