ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมรุ่นที่ 66 ศูนย์เรียนรู้ฯภาคใต้ จังหวัดสงขลา

มาแล้ว 8 หลักสูตร ต้อนรับเดือนตุลาคม
ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมรุ่นที่ 66 ศูนย์เรียนรู้ฯภาคใต้ จังหวัดสงขลา ให้มากกว่าฝึกอาชีพ
รับจำนวนจำกัด!! คลิกลิงก์กรอกข้อมูลได้เลย 👇
————————————————
👩‍🎓เรียนจบแล้วมีวุฒิบัตรมอบให้
————————————————
💻 สมัครออนไลน์ตามลิงค์ที่แนบมาพร้อมนี้
————————————————
🏡 ท่านใดอยู่ใกล้สามารถเดินทางมาสมัครได้ที่ #ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้จังหวัดสงขลา
เลขที่ 590 หมู่ 11 ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180
☎️ โทร 074 584 111 ต่อ 3
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในการสมัคร
– รูปถ่าย 1 นิ้ว 4 รูป (สวมเสื้อเชิ้ตสีขาว/ผ้าคลุมฮิญาบสีขาว)
– บัตรประจำตัวประชาชน
– ทะเบียนบ้าน
– วุฒิการศึกษาสูงสุด
– ใบรับรองแพทย์ (รับรองไม่เกิน 14 วัน)
————————————————
📣 ติดตามข่าวสาร ได้ที่
เว็บไซต์ : https://southcenter.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว : http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
LINE Official Account : https://lin.ee/FzYACcU

Share:ประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ “อัตลักษณ์ท้องถิ่น แผ่นดินเดียวกัน”

กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอเชิญชวนเด็กอายุระหว่าง 6-18 ปี ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และสตูล) ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ “อัตลักษณ์ท้องถิ่น แผ่นดินเดียวกัน”


Share:แบบสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเพื่อจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสตูล 20 ปี (พ.ศ. 2566 – 2585)

คำชี้แจง การสำรวจครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของ “การจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี ของจังหวัดสตูล” 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565 มาตรา 20 กำหนดให้คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) กำหนดเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดครั้งละ 20 ปี 
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และต้องคำนึงถึงเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาคความต้องการและศักยภาพของประชาชนในจังหวัด โดยให้ ก.บ.จ. สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัด มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสตูล
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScy_2JDEs-VP8D80V5j0fKBK6ELYqsJSo0_AoQgwpkn4QVtGA/viewform


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial