โครงการ พม. “เราไม่ทิ้งกัน” สานพลังเพื่อสังคม (CSR) จังหวัดสตูล

วันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดโครงการ พม. “เราไม่ทิ้งกัน” สานพลังเพื่อสังคม (CSR) จังหวัดสตูล ร่วมกับ ร.5 พัน 2 ค่ายสมันตรัฐบุรินทร์ และเครือข่าย อพม.สตูล ณ โรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธิ ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล
โดยมีนายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดโครงการฯ และนางสาวบุณยวีร์ ลุมาดกมลพันธ์ พมจ.สตูล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการฯ พร้อมกันนี้ ประธานในพิธี หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสตูล สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ร่วมมอบอาหารกล่อง จำนวน 1,000 กล่อง ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธิ และปล่อยขบวนรถเพื่อนำอาหารไปแจกจ่ายให้แก่ผู้พิการ และครอบครัวผู้ด้อยโอกาส คลิกดูรูปภาพ


Share: