เปิดรับสมัครตำแหน่งบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้แทนไทยด้านสิทธิสตรี

เปิดรับสมัครตำแหน่งบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้แทนไทยด้านสิทธิสตรีในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วย การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ACWC)


Share: