หนังสือการถอดบทเรียนโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก กสจ.

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้จัดทำหนังสือการถอดบทเรียนโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำ 2559
เอกสารถอดบทเรียนโครงการ ปี 2559   คลิก!! hr
แผนการบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล   คลิก!! hr
แผนยุทธศาสตร์กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม   คลิก!! hr
แผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล   คลิก!! hr
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
slot gacor http://babacanholding.com/images/ https://math.iitm.ac.in/data/bocoran-slot-terga cor/2022/index.php