ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา เปิดรับสมัครสตรีและบุคคลทั่วไป อายุ 15-60 ปี เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ฝึกอาชีพดี มีอาชีพมั่นคง

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา เปิดรับสมัครสตรีและบุคคลทั่วไป อายุ 15-60 ปี เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ฝึกอาชีพดี มีอาชีพมั่นคง
เรียนรู้ฝึกปฎิบัติจริง ในรูปแบบ On-site รับแบบพักประจำ และไป-กลับ
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
👆คลิกสมัครออนไลน์ได้เลย!! กับหลักสูตรฝึกอาชีพที่มีความหลากหลาย
📞โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 074-584-111 ต่อ 3
กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ

Share: