รับสมัครผู้สูงอายุ ตั้งแต่ อายุ 55 ปี ขึ้นไป เพื่อเข้าร่วมงานกับร้านกาแฟอเมซอน ในจังหวัดต่างๆ

รับสมัครผู้สูงอายุ ตั้งแต่ อายุ55 ปี ขึ้นไป เพื่อเข้าร่วมงานกับร้านกาแฟอเมซอน ในจังหวัดต่างๆ หากสนใจขอให้กรอกข้อมูลลงในแบบ google form ได้ที่ลิ้ง amzsurvey.dsdw.go.th หรือ สแกน QR code

Share: