มอบเงินอุดหนุนในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นายอนุรักษ์ มลิวัลย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล มอบเงินอุดหนุนในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 18 แห่ง จำนวน 42 ราย  เพื่อให้คนพิการมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและเหมาะสมกับสภาพความพิการ ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล เพิ่มเติมคลิก


Share: