มอบเงินสงเคราะห์เด็กภายในครอบครัว แก่ครอบครัวชาติพันธุ์มันนิ

วันที่ 25 สิงหาคม 2563

เวลา 13.30 น. นางสาวบุณยวีร์ ลุมาดกมลพันธ์ พมจ.สตูล มอบเงินช่วยเหลือเงินสงเคราะห์เด็กภายในครอบครัวแก่ครอบครัวชาติพันธุ์มันนิ จำนวน 1 ราย เป็นเงินจำนวน 3,000 บาท  ณ โรงเรียนบ้านส้านแดง ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล


Share: