พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 น. นางสาวบุณยวีร์ ลุมาดกมลพันธ์ พมจ.สตูล เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  28 กรกฎาคม 2563 โดยมีนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล พร้อมด้วยข้าราชการระดับสูง หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน 904 และประชาชนจิตอาสาร่วมในพิธี  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล


Share: