ประประชุม ศปก.พม. ครั้งที่ 55

วันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00 น.นายไพฑูรย์ พัชรอาภา พมจ.สตูล พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม ศปก.พม.ผ่านระบบ Zoom Meeting  ณ ห้องประชุม สนง.พมจ.สตูล คลิกดูรูปภาพ


Share: