ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการดำเนินงาน ทีม พม.จังหวัด (One home)

วันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. สนง.พมจ.สตูล จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการดำเนินงาน ทีม พม.จังหวัด (One home) โดยมีนายไพฑูรย์ พัชรอาภา พมจ.สตูล เป็นประธาน มีกิจกรรมบรรยายแนวคิดการทำงาน (One home) สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการ one plan และแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการทำงาน One Home ตามประเด็นการถอดบทเรียน ณ ห้องประชุมสตารินทร์ รีสอร์ทสตูล อำเภอเมืองสตูล  รายละเอียดเพิ่มเติม


Share: