ประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ครั้งที่ 54/2563

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวบุณยวีร์ ลุมาดกมลพันธ์ พมจ.สตูล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ครั้งที่ 54/2563 ผ่านระบบ Web Conference ณ ห้องประชุม สนง.พมจ.สตูล  คลิกดูรูปภาพ


Share: