ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดสตูล ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นายไพฑูรย์ พัชรอาภา พมจ.สตูล เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดสตูล ครั้งที่ 2/2563 เพื่อพิจารณาเอกสารการขอสมทบงบประมาณจากรัฐบาล จำนวน 3 กองทุน ประกอบด้วย กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแป-ระ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาทอน และกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลควนโดน ณ ห้องประชุม สนง.พมจ.สตูล  …ดูรูปภาพ คลิก!!…


Share: