ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง คัดเลือกกลุ่มผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน

นางสาวบุณยวีร์ ลุมาดกมลพันธ์ พมจ.สตูล เข้าร่วม ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง คัดเลือกกลุ่มผู้ป่วยโรคพาร์กินสันในการรับมอบ ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนางอัญญาณี เพ็งจันทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล เป็นประธาน เพื่อให้ผู้ป่วยใช้เป็นอุปกรณ์ช่วยเพิ่มความมั่นคงในการก้าวเดิน            ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล


Share: