ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.สตูล ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นายไพฑูรย์ พัชรอาภา พมจ.สตูล เป็นประธานการประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.สตูล ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุม สนง.พมจ.สตูล เพื่อมอบแนวทางในการปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ติดตามผลการดำเนินงาน และกำหนดแผนการดำเนินงาน ซึ่งดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีการถ่ายทอดการประชุมผ่านระบบ video conference  รูปภาพ คลิก!!


Share: