ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติของสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ปี 2565 รายละเอียดหลักเกณฑ์การคัดเลือกตามเอกสารแนบ


Share: