ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็น พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ


Share: