นโยบายและแผน

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล (พ.ศ. 2565 -​2568)​ คลิก!!
hr
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    คลิก!! hr
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    คลิก!!
hr
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล (พ.ศ. 2561 -​2564)​    คลิก!!
hr
 
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial