คู่มือแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

คู่มือแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เรื่องการดำเนินโครงการจัดประชุม/อบรม/สัมนา เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการและมาตรการในการป้องกันการทุจริต คลิก!!


Share: