คณะกรรมการคุ้มครองเด็ก จังหวัดสตูล ขอเชิญร่วมบริจาค “สิ่งของ” เพื่อให้ความช่วยเหลือเด็กในสภาพยากลำบาก

คณะกรรมการคุ้มครองเด็ก จังหวัดสตูล ขอเชิญร่วมบริจาค “สิ่งของ” เพื่อให้ความช่วยเหลือเด็กในสภาพยากลำบาก
สามารถบริจาคได้ที่…สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล ในวันและเวลาราชการ
สอบถามการบริจาค โทร 074-711375  

Share: