ข่าวประชาสัมพันธ์

THAILAND TOMORROW คนรุ่นใหม่ทำความดีเพื่อสังคม

ขอเชิญเด็กและเยาวชน อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ เข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ "THAILAND TOMORRO ...
อ่านต่อ

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ฉบับสมบูรณ์ ...
อ่านต่อ
Loading...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial