ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงาน ก.พ.ร. ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ปี พ.ศ. 2567

สำนักงาน ก.พ.ร. ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ปี พ.ศ. 2 ...

ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และผู้ปฏิบัติงานยาเสพติดทุกภาคส่วน

ร่วมส่งผลงาน โครงการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ด้านยาเสพติด ประเภท คลิปสั้น Tiktok ความยาวไม่เกิน 60 วิน ...
Loading...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial