ขั้นตอนการให้บริการกลุ่มเป้าหมาย

1. ขั้นตอนการออกบัตรประจำตัวคนพิการ
2. ขั้นตอนการสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน
3. ขั้นตอนสงเคราะห์ผู้ตกทุกข์ได้ยากในประเทศกลับภูมิลำเนา
4. การให้บริการกู้ยืมเงินคนพิการ
5. ขั้นตอนการสนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพประเภทกู้ยืมรายบุคคล และรายกลุ่ม (ผู้สูงอายุ)
6. ขั้นตอนการสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
slot gacor http://babacanholding.com/images/ https://math.iitm.ac.in/data/bocoran-slot-terga cor/2022/index.php