กิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. สนง.พมจ.สตูล มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ณ วัดสวนเทศ ม.5 ต.แประ อ.ท่าแพ จ.สตูล โดยมีนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธี


Share: