กิจกรรมจิตอาสาในพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. สนง.พมจ.สตูล มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาในพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอท่าแพ  อ.ท่าแพ จ.สตูล โดยมีนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธี


Share: