การตรวจประเมินผลรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น.นายอนุรักษ์ มลิวัลย์ พมจ.สตูล ร่วมกับ อปท. รพ.ละงู พัฒนาชุมชน ปกครองจังหวัดสตูล เกษตรอำเภอควนกาหลง หน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม.และเครือข่าย อพม.เข้าร่วมประชุมรับการตรวจประเมินผลรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมี ดร.อรพินท์ สพโชคชัย เป็นประธานการตรวจประเมิน จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ..เพิ่มเติมคลิก..


Share: