โครงการ​ประชุมเชิงปฏิบัติการอบรม​ อพม.ใหม่​ เฝ้าระวัง​ความรุนแรงในครอบครัว ประจำปี​ 2564

วันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 09.20 น. นายไพฑูรย์ พัชรอาภา พมจ.สตูล เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยาย “แนวคิด อุดมการณ์งานอาสาสมัคร และบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)” ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการอบรม อพม.ใหม่ เฝ้าระวังความรุนแรงในครอบครัว ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมพิพิธภัณฑ์ภาพถ่ายเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย แกนนำ อพม.และ อพม.รายใหม่ ต.พิมาน ต.เจ๊ะบิลัง ต.ตำมะลัง และ ต.บ้านควน อ.เมือง จ.สตูล พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.สตูล รวมทั้งสิ้น 80 คน  ภาพกิจกรรม คลิก!!


Share: