โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2564

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30 น. สนง.พมจ.สตูล ร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสตูล ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำจังหวัดสตูล จัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2564 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิด ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บริเวณศาลากลางจังหวัดสตูล โดยภายในงานมีการมอบอาหารกล่องปรุงสุก และปล่อยขบวนรถนำอาหารกล่องปรุงสุกไปให้แก่เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล จำนวน 22 คน ผู้กักตัวใน Local Quarantine อำเภอท่าแพ จำนวน 90 คน คนพิการในเขตเทศบาลเมืองสตูล จำนวน 30 คน เด็กกำพร้าในมูลนิธิร่มเย็น จำนวน 34 คน สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในความดูแลของโรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธิ จำนวน 28 คน รวมจำนวน 204 คน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสตูล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล และหน่วยงาน One home พม.สตูล ได้เดินทางลงพื้นที่มอบอาหารกล่องปรุงสุก ให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส ในความดูแลของโรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธิ เพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้สูงอายุอีกด้วย  เพิ่มเติมคลิก!!


Share: