เยี่ยมครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม

นางสาวบุณยวีย์ ลุมาดกมลพันธ์ พมจ.สตูล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ปลัดอำเภอท่าแพ เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าแพ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสาคร เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสาคร   และผู้นำท้องที่ตำบลสาคร ลงพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลสาคร อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล เยี่ยมครอบครัว ผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีราษฎรขอพระราชทานความช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาลแก่บุตรซึ่งป่วยเป็นโรคมะเร็งต่อมหมวกไตและครอบครัวมีฐานะยากจน โดยได้ดำเนินการสอบข้อเท็จจริงและร่วมกันพิจารณาแนวทางการให้ความช่วยเหลือแก่ราษฎรรายดังกล่าว


Share: