ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อตรวจสอบสิทธิการถือครองที่ดิน และวางแผนจัดทำแปลนบ้านให้แก่ครัวเรือนเปราะบาง

วันที่ 7 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 น. ว่าที่ร้อยตรีสันทนา ศรีโพธิ์ พมจ.สตูล ร่วมกับนายอำเภอมะนัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนาและผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อตรวจสอบสิทธิการถือครองที่ดิน และวางแผนจัดทำแปลนบ้านให้แก่ครัวเรือนเปราะบางในพื้นที่ หมู่ที่ 2 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล ซึ่ง พมจ.สตูล เป็นตัวแทนมอบเงินซากาตเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น จำนวน 5,000 บาท และนายก อบต.ปาล์มพัฒนา นำขนมมอบให้แก่เด็กในครอบครัว พร้อมทั้งแนะนำเรื่องอาชีพเสริมในเรื่องการเลี้ยงไก่ไข่ และปลูกผักสวนครัวให้แก่ครอบครัวผู้ประสบปัญหา …เพิ่มเติมคลิก…


Share: