ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย

เวลา 12.00 น. นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ว่าที่ร้อยตรี สันทนา ศรีโพธิ์ พมจ.สตูล นายอำเภอควนโดน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน อพม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ หมู่ที่ 2 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล โดย สนง.พมจ.สตูล มอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น


Share: