ร่วมแสดงความยินดีกับนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

เวลา 13.00 น.นางสาวบุณยวีร์ ลุมาดกมลพันธ์ พมจ.สตูล พร้อมหน่วยงาน one home ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสที่นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส มาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล  …รูปเพิ่มเติม…


Share: