มอบหน้ากากอนามัยให้แก่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายเเดน

นางสาวบุณยวีร์ ลุมาดกมลพันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนโรงเรียนตำรวจตะเวนชายเเดนยูงทอง และโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านส้านแดง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล เพื่อมอบหน้ากากอนามัยให้แก่เด็กนักเรียนด้อยโอกาส และจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือเด็กที่ครอบครัวประสบปัยหาความเดือดร้อนด้านการครองชีพซึ่งมีจำนวนมากต่อไป


Share: