ประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการตรวจราชการและการขับเคลื่อนตัวชี้วัดของ สป.พม. ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. เวลา 13.30 น. นางสาวสุภาภรณ์ ณ นคร ผอ.สสว.11 สงขลา เป็นประธานการประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการตรวจราชการและการขับเคลื่อนตัวชี้วัดของ สป.พม. ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีนายไพฑูรย์ พัชรอาภา พมจ.สตูล พร้อมด้วยข้าราชการ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. (ทีม One home ) เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุม สนง.พมจ.สตูล  คลิกดูรูปภาพ


Share: