ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชน จังหวัดสตูล ครั้งที่ 2

วันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายไพฑูรย์ พัชรอาภา พมจ.สตูล ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดสตูล ครั้งที่ 2/2563 โดยมีนายชาติชาย ไชยพิมล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธาน    ณ ห้องประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบคุณสมบัติและโครงการของกองทุนสวัสดิการชุมชนที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล จำนวน 3 กองทุน คือ กองทุนสวัสดิการชุมชน ทต.ควนโดน กองทุนสวัสดิการชุมชน ต.แป-ระ และกองทุนสวัสดิการชุมชน ต.นาทอน และจังหวัดสตูลจะดำเนินการส่งข้อมูลทั้ง 3 กองทุนดังกล่าว เข้ารับการพิจารณาในคณะกรรมการระดับภาคต่อไป  คลิกดูรูปภาพ


Share: