ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมประจำจังหวัดสตูล ครั้งที่ 14/2564

วันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น.นายไพฑูรย์ พัชรอาภา พมจ.สตูล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมประจำจังหวัดสตูล ครั้งที่ 14/2564 ณ ห้องประชุม สนง.พมจ.สตูล เพิ่มเติมคลิก


Share: