ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดสตูล

วันที่ 29 พ.ค.66 เวลา 13.30 น. สนง.พมจ.สตูล จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดสตูล วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกย่องและเผยแพร่เกียรติคุณแม่ดีเด่นแห่งชาติ ให้ปรากฏแก่สาธารณชน ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เสนอให้นางทิพรัตน์ รัชกิจประการ ประเภท แม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดสตูล ประจำปี 2566 โดยมีนายชูชีพ ธรรมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล เพิ่มเติมคลิก


Share: