ประชุมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.สตูล ครั้งที่ 8/2566

สนง.พมจ.สตูล จัดประชุมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.สตูล ครั้งที่ 8/2566
 
วันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. สนง.พมจ.สตูล จัดประชุมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.สตูล ครั้งที่ 8/2566 เพื่อขับเคลื่อนงานตามนโยบายกระทรวง และติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมา โดยมีนางไลลา รอเกตุ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม สนง.พมจ.สตูล ซึ่งเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom meeting  ***เพิ่มเติมคลิก***

Share: