น.ส.นิชชา เปรมัษเฐียร (บุตร) อายุ 38 ปี

ด้วย สนง.พมจ.นครศรีธรรมราช ได้รับการประสานจาก นางจิณห์นิภา เปรมัษเฐียร อยู่บ้านเลขที่ 371/1 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช ว่า น.ส.นิชชา เปรมัษเฐียร (บุตร) อายุ 38 ปี ได้หายออกจากบ้านตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 ไม่สามารถติดต่อได้ ทั้งนี้หากพบเห็นหรือได้เบาะแส กรุณาแจ้งไปยัง นางจิณห์นิภา เปรมัษเฐียร (มารดา) โทร 065-5216116 หรือ สนง.พมจ.นครศรีธรรมราช โทร 075-356165 ในวันและเวลาราชการ


Share: