นายจงจินต์ ไขเขว้า

นายจงจินต์ ไขเขว้า อายุ 25 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 128 หมู่ที่ 12 ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว เนื่องจากเดินทางไปทำงานบนเรือที่จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ 2563 และตกเรือหายไปไม่สามารถติดต่อได้ ตั้งแต่คืนวันที่ 6 มีนาคม 2563 ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จนถึงปัจจุบันยังไม่สามารถติดต่อได้ 

หากมีผู้พบเห็น หรือทราบเบาะแส ขอให้แจ้งไปที่

1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว

    โทร. 037425068

2. นายสมคิด  ยอดสุดา โทร. 0953453441


Share: