นางสาวดวงหทัย ถนอมศักดิ์

นางสาวดวงหทัย ถนอมศักดิ์ อายุ 49 ปี อยู่บ้านเลขที่ 151/1 ม.8 ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ได้หายออกไปจากบ้านเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 จนถึงปัจจุบัน ญาติยังไม่สามารถติดต่อได้ ทั้งนี้หากท่านพบเห็นหรือได้รับเบาะแส กรุณาแจ้งข้อมูลไปยังนางประเสริฐพร ถนอมศักดิ์ (มารดา) โทร 086-3168059 หรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี โทร 037-482407


Share: