ต้อนรับคณะกรรมาธิการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี และผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนาวาตรีหญิงโรสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นายธานี หะยีมะสาและ นายอำเภอละงู นางสาวบุณยวีร์ลุมาดกมลพันธ์ พมจ.สตูล และหน่วยงาน one home ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา และนางสาวอังคณา ใจกิจสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. ลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงาน ติดตามการดำเนินงานด้านเด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาส ณ ชุมชนชาวอูรักลาโว้ยบนเกาะบุโหลน ม.3 ต.ปากน้ำ และชุมชนชาวมันนิ ม.10 ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล ระหว่างวันที่ 23-25 ตุลาคม 2563 …รูปเพิ่มเติม…


Share: