จังหวัดสตูล จัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด ประจำปี 2566

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 11.00 น.สนง.พมจ.สตูล ร่วมกับชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำจังหวัดสตูล ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสตูล เหล่ากาชาดจังหวัดสตูล จัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด ประจำปี 2566 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา โดยการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสตูล และการมอบอาหารกล่องปรุงสุกให้เด็กในสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเอมิเรตส์ เด็กและเยาวชนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล และผู้สูงอายุ ในความดูแลของโรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธิ รวม 146 คน โดยมีนายชูชีพ ธรรมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล …เพิ่มเติมคลิก…


Share: