งานตรวจราชการ พม.

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563  นางสาวอังคณา ใจกิจสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยนางสาวสุภาภรณ์  ณ นคร  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ  11 และหน่วยงาน  one home จังหวัดสตูล เข้าเยี่ยมคารวะ นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เพื่อหารือข้อราชการ ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการ จังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล และเดินทางเยี่ยมชมนิทรรศการ การดำเนินงานโครงการบ้านมั่นคง ณ ชุมชนหลังช่อง 3 เทศบาลตำบลคลองขุด เช็คอินสะพานต่อชีวิต ณ ชุมชนคลองน้ำเวียน และเปิดป้ายแปลงผักรวม โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสู้ภัยโควิด-19 หมู่ที่ 7 เทศบาลตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล คลิกดูภาพกิจกรรม


Share: