ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และผู้ปฏิบัติงานยาเสพติดทุกภาคส่วน

ร่วมส่งผลงาน โครงการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ด้านยาเสพติด

ประเภท คลิปสั้น Tiktok ความยาวไม่เกิน 60 วินาที / คลิปวีดีโอ ความยาวไม่เกิน 5 นาที
ภายใต้แนวคิด
– คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับยาเสพติด”
– เมื่อเจอคนติดยาต้องทำอย่างไรให้ได้รับการบำบัดรักษา
– หยุดยาเสพติดชีวิตสร้างสรรค์”
*** 1 แนวคิด ต่อ 1 ผลงาน ***
สมัครและส่งผลงาน ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2567
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://phdb.moph.go.th/main/index/detail/31477

Share: