กฎหมายเกี่ยวกับ สนง.พมจ.

 
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   คลิก!! hr
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial